Valors

L’Escola Femenina Manu Lanzarote no és un simple club esportiu o de formació futbolística. Es tracta d’un model de formació i educació a través de l’ensenyament del futbol. El tracte personalitzat i la filosofia i els valors de l’Escola propicia que cada jugadora es pugui desenvolupar en tots els àmbits de la seva vida, personal, esportiu, professional i en els estudis.

Per aconseguir això, l’Escola es divideix en diferents àmbits d’actuació. Per una banda, la part esportiva, amb una planificació estructurada en entrenaments dirigits a millorar tots els aspectes del joc, la percepció espaial i la interacció amb els companys/es, per un correcte desenvolupament psicomotriu i cognitiu.
Per una altra banda, es cuida els estudis de cada una de les jugadores, amb espais dedicats a l’estudi i acompanyament de personal docent de l’educació i sobreposant l’èxit en la carrera acadèmica a l’èxit en la carrera esportiva.

I finalment, per reforçar els dos àmbits mencionats, es planifiquen conferències, xerrades, classes i events en general en tots els àmbits de l’educació i l’esport per tal de fomentar tant la individualitat com la importància del grup en la millora dels valors i l’aprenentatge de cadascuna d’elles, ajudant-les en la formació i la presa de decisions en tots els aspectes de la vida.
És per això, que el motiu principal de ser de l’Escola és el de formar persones a partir del futbol.

Missió
La missió d’una entitat és el que defineix la seva raó de ser, la finalitat i el propòsit fundacional que no ha d’oblidar al llarg del temps. La missió de l’Escola Femenina Manu Lanzarote és la de formar persones a través del futbol, proporcionant totes les eines necessàries perquè les seves integrants puguin desenvolupar-se en la seva vida professional i personal de la millor forma possible.

Visió
La visió consisteix en la imatge de futur, una projecció de l’entitat a llarg termini. D’aquesta manera, l’actuació estratègica de l’Escola Femenina Manu Lanzarote ha d’estar basada en els seus valors i que aquests siguin identificatius de la mateixa. Entre aquests valors, en destaquen la humilitat, l’esperit de superació, el respecte i la confiança.

Valors
La vocació d’ajudar i aportar eines a la formació de persones a través del futbol compta per a l’Escola Femenina Manu Lanzarote amb uns valors bàsics que són punt de partida de tota l’estructura, objectius i plans estratègics de l’entitat. Aquests valors bàsics són:

  • Humilitat, que aporta compromís, afany de superació, capacitat de treball
  • Respecte, en un mateix i en els demés, tant en competició com a la vida personal
  • Confiança, objectiu últim de l’Escola, aportar confiança per millorar la seguretat, l’autoestima i l’actitud i autoalimentar els demés valors.
Anuncis