L’escut

L’escut és un dels trets més identitaris de l’Escola, ja que és on convergeixen tots els conceptes i valors que estan presents en qualsevol àmbit de la filosofia i el dia a dia del seu funcionament.
Dissenyat per Albert Aguado, expressa la importància dels valors que transmet l’Escola, amb forma de V majúscula sempre ascendent, representant els diferents passos d’una formació sempre enriquidora que parteix d’una base per superar cada etapa ordenadament.

En el centre de l’escut s’observen un mussol com a distintiu de la saviesa i l’estudi, un llibre en representació de l’educació, els estudis, l’ensenyament i l’aprenentatge; i una cadena que simbolitza el companyerisme i la unió necessària per l’esperit d’equip i el treball en conjunt.
En la part ascendent de la V hi trobem una escala que fa referència a les diferents etapes d’una formació i aprenentatge ordenat i sempre ascendent on no es pot avançar a la següent fase sense haver completat els ensenyaments propis de l’anterior, acumulant així experiència i un ensenyament complet sense salts.

Anuncis