Identitat

L’Escola Femenina Manu Lanzarote és una escola singular. Diferent de les que avui en dia competeixen en el món de l’esport i concretament, en el del futbol.

Molt més que futbol
La singularitat de l’Escola es fonamenta en el fet que no és només un club de futbol, sinó una entitat destinada a l’aprenentatge a partir del futbol. L’esportiva és l’àrea principal però no seria la principal sense la coordinació amb el foment de l’aprenentatge, el suport als estudis, i tots els continguts extraesportius que poden gaudir les integrants de l’Escola, com cursos complementaris tècnics, de monitors, de reglament i també d’altres àmbits de la vida relacionats amb els estudis acadèmics i la formació.

Valors
Són importants i indispensables en tots els components de l’Escola (monitors, jugadores, col·laboradors, etc.) l’acceptació i foment dels valors propis, com ho són la humilitat, l’esperit de superació, el respecte i la confiança.

Els colors
Demostrant la seva singularitat, els colors de l’Escola són el negre i el rosa. El negre, pel seu esperit discret i elegant, que representa la humilitat i l’esperit de superació dels seus integrants, alhora que la tenacitat i la seriositat i professionalitat dels seus integrants. I el rosa, per la seva singularitat, una Escola feta i destinada per totes les noies que se la sentin seva.

L’escut
L’escut de l’Escola també és representatiu de la seva identitat i els seus valors. Per això hi destaca la V majúscula, simbolitzant la importància dels seus valors i amb una actitud sempre ascendent.

Anuncis